Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening
 
Determinatie

Het determineren
Om het op naam brengen te vergemakkelijken zijn er twee determinatiesleutels. De Sleutel op basis van plaatjes, en de Identificatie op basis van door de gebruiker te kiezen kenmerken.
Bij de determinatiesleutels en beschrijvingen wordt uitgegaan van volwassen dieren, tenzij anders vermeld.
Per soort is er vervolgens een beschrijving van de leefwijze, de biotoop waarin hij voorkomt en de verspreiding in Nederland. Alle soorten zijn rijk geïllustreerd met kleurenfoto's. Sommige begrippen worden verduidelijkt in de Verklarende Woordenlijst door middel van tekst en/of een illustratie.