Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening
 
Wetgeving

Wetgeving in Nederland
Alle inheemse soorten reptielen en amfibieën zijn wettelijk beschermd. Ze vallen onder de Flora- en faunawet. Dit betekent dat je ze niet mag verstoren, vangen, verplaatsen of in bezit mag hebben.