Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening

Reptielen

Reptielen vormen een groep van koudbloedige gewervelden. Traditioneel wordt het opgevat als een klasse die de volgende ordes met nog levende vertegenwoordigers omvat:
• Squamata (Slangen, hagedissen en wormhagedissen)
• Chelonii (Schildpadden)
• Crocodilia (Krokodilachtigen)
• Rhynchocephalia (Brughagedissen)

Reptielen ademen door longen; vrijwel alle reptielen leven op het land. De huid is bedekt met schubben. Krokodillen en schildpadden bezitten hoornplaten, die in de lederhuid worden gevormd. De meeste reptielen hebben vier poten die zijwaarts van het lichaam staan. Slangen hebben echter geen poten en kruipen met behulp van buikschubben en ribben. Ook hazelwormen missen ledematen.

De meeste reptielen zijn vlees of insecteneters. Ze zijn in staat de hele prooi te verslinden. Ook legt het grootste deel van de reptielen eieren. De eieren zijn meestal voorzien van een leerachtige of kalkachtige schaal. Sommige soorten broeden de eieren uit (bijvoorbeeld pythons), maar meestal komen de eieren tot ontwikkeling door zonnewarmte op het substraat waar ze in gelegd zijn of door warmte die ontstaat door fermentatieprocessen als de eieren in bijvoorbeeld rottende bladhopen liggen. Er zijn ook soorten waarbij de eieren in het moederlichaam tot ontwikkeling komen, zoals bij adders. Deze soorten zijn eierlevendbarend, andere voorbeelden hiervan zijn de meeste wurgslangen en sommige hagedissen, zoals de levendbarende hagedis. Er is altijd eerst een inwendige bevruchting en de jongen lijken morfologisch meteen op volwassen dieren, al wijken de kleuren vaak sterk af. Daarnaast bestaan er enkele parthenogenetische soorten reptielen.

In Nederland komen 7 soorten reptielen voor, 3 slangen en 4 hagedissen, als exoot is ook één schildpad opgenomen:

Slangen:
- Ringslang, Natrix natrix
- Gladde slang, Coronella austriaca
- Adder, Vipera berus

Hagedissen:
- Muurhagedis, Podarcis muralis
- Zandhagedis, Lacerta agilis
- Levendbarende hagedis, Zootoca vivipara
- Hazelworm, Anguis fragilis

Schildpadden:
- Roodwangschildpad, Trachemys scripta subsp. elegans

Reptielen (Klasse Reptilia)