Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening

Zachtstekelige stuifzwam


Beschrijving
Vruchtlichaam bolvormig tot peer- of tolvormig, Ø 2-6 cm, 3-7 cm hoog, gesteeld. Bovenste deel eerst lichtbruin, korrelig-kleiig met zachte grijsbruine, gedeeltelijk naar elkaar toeneigende kegelige wratjes, die in regelmatig verspreide, ronde patronen vormende groepjes staan, dan crème tot geligbruin, glad, met een centrale opening.
Steel 2-3 cm hoog, tot 3 cm dik, korrelig tot glad, crème tot geligbruin. Vlees wit tot olijfkleurig bruin.

Status
Matig algemeen.

Voorkomen
In loof- (beuk) en gemengde bossen, lanen en struwelen op droge tot matig vochtige voedsel- en humusrijke, matig kalkrijke en zwak zure zandige bodems en op onbemeste droge graslanden.
Saprofiet.

Zachtstekelige stuifzwam (Lycoperdon molle)