Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening
 
Inleiding

De Interactieve Paddenstoelengids is in de eerste plaats een naslagwerk of "kijk"gids, die naast de diversiteit aan soorten, een overzicht van de in Nederland en de ons omringende landen voorkomende paddenstoelen of macrofungi wil laten zien.

De foto's en de bijbehorende soortbeschrijvingen moeten vaak op het beeldscherm zijn geweest om paddenstoelen op basis van herkenning van uiterlijke kenmerken en het liefst al in het veld op geslachts- of soortsniveau op naam te kunnen brengen.

De auteur onderschrijft het standpunt van de Nederlandse Mycologische Vereniging, dat ook paddenstoelen bescherming behoeven. Ze mogen niet onnodig en massaal worden beschadigd, geplukt of verwijderd. Het in het kader van onderwijs en natuureducatie demonstreren of voor wetenschappelijk onderzoek verzamelen van enkele exemplaren is toegestaan.

De Interactieve Paddenstoelengids bevat voor de beschreven en geïllustreerde genera en soorten van paddenstoelen determineertabellen, waarin zowel met het blote oog of met een loep waar te nemen kenmerken van de paddenstoel zijn opgenomen, als kenmerken van de omgeving waarin, de boom of struik waarbij en het substraat waarop hij groeit.

Echter, eenderde tot de helft van de 4000 in Nederland voorkomende soorten is slechts met behulp van een microscoop en specialistische literatuur zeker op naam te brengen.

Voor de wetenschappelijke namen en voor de schrijfwijze van de in 1995 officieel vastgestelde Nederlandse namen wordt de Index aangehouden, die in 1996 als supplement bij het Overzicht van de paddenstoelen in Nederland is verschenen.

In het gedeelte met als titel Systeem Fungi worden de kenmerken, eigenschappen en functies van schimmels, paddenstoelen en zwammen behandeld.

Op de met één of meer foto's geïllustreerde soortkaarten worden de met het blote oog, een loep of met de handen, mond of neus waar te nemen kenmerken gegeven van de opgenomen soorten paddenstoelen, evenals de status van hun voorkomen en aspecten van de oecologie.
De gebruikte mycologische termen worden zowel in Systeem Fungi, als in het Woordenboek uitgelegd.