Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening

De auteur/fotograaf

Gerrit J. Keizer is van oorsprong klinisch psycholoog en omgevingstechnoloog. Gefascineerd door hun kleuren-, vormen- en soortenrijkdom en hun bijzondere eigenschappen is hij 30 jaar geleden paddenstoelen gaan fotograferen en bestuderen. De dia's en digitale foto's werden op statief en met zo weinig mogelijk kunstgrepen op de natuurlijke standplaatsen tijdens veldexcursies in Nederland, België, Luxemburg, Engeland, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Tsjechië, Denemarken en Zweden gemaakt.
Hij is een ervaren amateur-mycoloog en natuurfotograaf, die van een uit de hand gelopen hobby elf jaar volledig zijn beroep heeft gemaakt. Hij is de auteur en fotograaf van een in acht talen verschenen Paddenstoelenencyclopedie en heeft met meer dan 100 foto's aan diverse reizende en permanente exposities en aan de illustratie van natuur- en vaktijdschriften en school- en kookboeken bijgedragen.
Als vertegenwoordiger van de amateur-mycologen heeft hij binnen de Nederlandse Mycologische Vereniging enkele functies bekleed.
Hij heeft zich toegelegd op de ecologie van paddenstoelen en bomen, verrichtte veldonderzoek voor Natuurbeschermingsorganisaties, het Bureau Stadsnatuur te Rotterdam en boomverzorgings- en -onderzoeksbedrijven en gaf adviezen aan boom- en bosbeheerders.
Hij publiceerde regelmatig in vakbladen, boeken en populair-wetenschappelijke tijdschriften, droeg bij aan bij- en nascholingsaktiviteiten voor boomverzorgers en -beheerders en houdt lezingen voor natuurverenigingen.

Dankwoord
Dank gaat uit naar de volgende leden van de Nederlandse Mycologische Vereniging, die hebben bijgedragen aan het tot stand komen van deze cd-rom :
Thom Kuyper, voorzitter bestuur NMV : voor bemiddeling bij het verkrijgen van op de cd-rom opgenomen bestanden en voor adviezen op het gebied van systematiek en taxonomie van enkele macrofungi.
Gerard Verkley, secretaris bestuur NMV : voor het verstrekken van op de cd-rom opgenomen bestanden over de doelstellingen en activiteiten van de Nederlandse Mycologische Vereniging.
Mirjam Veerkamp, landelijk coördinator van het Paddenstoelenmeetnet : voor het beschikbaar stellen van op de cd-rom op te nemen tekstbestanden met informatie over het meetnet.
Walter Gams : voor ondersteuning bij het gebruik van de NMV-bibliotheek.
Peter Verheesen : voor het beschikbaar stellen van recente literatuur over en voor het kritisch doornemen van het thema Schimmels en paddenstoelen als geneesmiddel of tonicum.
John Lennie & Elze Vellinga : voor het verstrekken van de gedigitaliseerde verspreidingskaarten.
André Aptroot : voor determinatie van en advies over de taxonomie van een Korstmos.
Kees Uljé †: voor het beschikbaar stellen van aanvullende literatuur over Amanita inopinata.

Speciale dank is verschuldigd aan de volgende leden van de Nederlandse Mycologische Vereniging, die een per persoon aangegeven aantal dia's van macrofungi, Roesten en Slijmzwammen beschikbaar hebben gesteld :

G. Fransen-Batenburg :
Peziza proteana f. sparassoides
Rhodotus palmatus


L.M. Jalink & M.M. Nauta :
Disciseda bovista
Inocybe geophylla var. lilacina
Sarcodon imbricatus


G.T.H. Dings :
Mitrula paludosa
Phallus duplicatus
Pisolithus arhizus
Pleurotus pulmonarius
Strobilomyces strobilaceus


J. Meijvogel :
Agaricus augustus
Amanita virosa
Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa
Clathrus ruber
Clitocybe gibba
Coprinus comatus
Crepidotus mollis
Dumontinia tuberosa
Morchella elata
Phallus duplicatus
Phallus hadriani
Pulveroboletus lignicola
Sarcosphaera crassa
Serpula lacrymans
Tricholoma aurantium


J. Ketelaar :
Collybia fusipes
Cortinarius bulliardii
Cortinarius calochrous
Cortinarius sodagnitus
Gloeoporus dichrous
Gymnopilus odini
Inocybe corydalina
Inocybe lanuginosa s.l.
Inocybe vulpinella
Lactarius deliciosus
Lactarius hemicyaneus
Leccinum quercinum
Lyophyllum connatum
Marasmius wynnei
Mycena crocata
Pluteus semibulbosus
Russula albonigra
Russula cyanoxantha
Suillus luteus
Tricholoma album


R. Knol :
Agaricus campester
Amanita solitaria
Amanita vaginata
Conocybe lactea
Conocybe tenera
Cordyceps ophioglossoides
Daldinia vernicosa
Faerberia carbonaria
Gymnosporangium clavariiforme
Gyroporus cyanescens
Humaria hemisphaerica
Inocybe rimosa
Laccaria tortilis
Lactarius hortensis
Leucoagaricus leucothites
Leucocoprinus birnbaumii
Megacollybia plathyphylla
Microglossum viride
Mutinus ravenelii
Mycena pura var. pura
Paxillus atrotomentosus
Psilocybe percevalii
Psilocybe rugosoannulata
Russula virescens
Russula violeipes
Sarcodon scabrosus
Tricholoma saponaceum var. squamosum


R. Chrispijn
Amanita inopinata
Armillaria ectypa
Boletus radicans var. radicans
Campanella caesia
Cortinarius flexipes
Cortinarius privignus
Cystoderma terrei
Cystolepiota pulverulenta
Entoloma nitidum
Entoloma papillatum
Flammulaster carpophilus var. subincarnatus
Geastrum striatum
Hericium coralloides
Hohenbuehelia cyphelliformis
Hydnotria michaelis
Inocybe maculata
Lactarius deterrimus
Lactarius evosmus
Lactarius hysginus
Lactarius mammosus
Lactarius torminosus
Leccinum duriusculum
Lentinus adhaerens
Lepiota fuscovinacea
Leucoagaricus melanotrichus
Leucoagaricus meleagris
Marasmius cohaerens
Marasmius epiphylloides
Melanoleuca rasilis
Mycena belliae
Omphalina marchantiae
Psathyrella typhae
Psilocybe horizontalis
Ramariopsis crocea
Russula brunneoviolacea
Russula gracillima
Russula laurocerasi
Tricholoma portentosum
Volvariella surrecta
Volvariella volvacea

Bij ETI BioInformatics hebben de volgende mensen meegewerkt aan de tot stand koming van deze publicatie:
Huub Veldhuijzen, Tekla Boersma, Wijnand Heitmans, Rob Heijman, Jorrit van Hertum, Ruud Altenburg, Gideon Gijswijt, Eva Piqué Ripoll en Paul Klinkenberg.