Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening
929a. Vrucht (zie Figuur a) van terzijde gezien rond-achtig, zijdelings afgeplat, op dwarse doorsne-de aan de rugzijde van het vruchtbare hokje met een kurkachtige verdikking, aan de buik-zijde met 2 onvruchtbare hokjes. Onderste bla-den spatelvormig, stomp, de bovenste lancet-vormig tot langwerpig, iets spits, soms ook breder en stomp, meestal gaafrandig.
Veldsla.
929b. Vrucht (zie Figuur b) langwerpig, ca. 4-kantig, op dwarse doorsnede aan de rugzijde van het vruchtbare hokje niet kurkachtig verdikt, aan de buikzijde met 2 door een diepe groeve gescheiden onvruchtbare hokjes. Onderste bladen spatelvormig, de bovenste langwerpig tot lijnvormig, stomp, gaafrandig of iets getand.

Gegroefde veldsla.
Gemaakte keuzes: 17
Overgebleven: 2
Afgevallen: 0
Pagina 929