Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening
540a. Bloemen alle met 1 stijl, of deels met 1 of deels met 2 stijlen (de 2e stijl dan vaak kor-ter of reeds tijdens de bloei verschrompeld). Kelkbladen breed 3-hoekig, stomp of met afge-rond topspitsje. Steunblaadjes aan de bloeien-de korte loten gaafrandig of met enkele grove 3-hoekige tanden. Bladen van de korte loten meestal tot op of over de helft ingesneden, de slippen alleen aan de top met enkele grove tanden. Eenstijlige meidoorn.
540b. Bloemen alle met 2 of 3 (soms 4) stijlen. Kelkbladen alle breed 3-hoekig, ongeveer even lang als breed, ca. stomp. Steunblaadjes aan de bloeiende korte loten dicht en scherp getand, de tanden (vrijwel) zonder klierpunten. Bladen van de korte loten weinig (zelden over meer dan 2/3) gedeeld, met stompe, tamelijk stomp getande slippen.

Tweestijlige meidoorn.
Gemaakte keuzes: 26
Overgebleven: 2
Afgevallen: 0
Pagina 540