Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening
1163a. Bladen vooral in het topdeel met vele vrij grote (blijvende) witte of zilverige, vaak onderling aansluitende vlekken. Rijpe kelk 12-14,5 mm lang. In door tuinafval bemeste bosjes, meestal op armere bodem dan de volgende, soms in stinsenmilieus.

Bonte gele dovenetel.
1163b. Bladen ongevlekt of met verspreide (tijdelijke) kleine witte vlekken. Rijpe kelk 8-12,5 mm lang. Op vochtige, meer of minder voedselarme, al of niet kalkhoudende grond in loofbossen en hakhout.

Gele dovenetel.
Gemaakte keuzes: 31
Overgebleven: 2
Afgevallen: 0
Pagina 1163: Ondersoorten L. galeobdolon